Kommunledningen har avsatt sex miljoner euro i budgeten till nästa år, för att täcka kostnaderna för lokalbussen. Gratistjänsten har dessutom utökats till att omfatta även linjerna mellan sjukhuset och San Pedro Alcántara respektive Nueva Andalucía, som tidigare inte varit kommunala.

Omkring 64 000 användare sägs ha erhållit sina gratiskort, vilket motsvarar omkring 40 procent av Marbellas mantalsskrivna befolkning.