I sitt senaste nyhetsbrev informerar Svenska Kyrkan sina medlemmar på Costa del Sol om att nuvarande kyrkorådet sitter kvar ett tag till. Trots att det avsade sig sitt uppdrag efter stämman i mars. Anledningen uppges vara ett påbörjat men ej avslutat arbete, för att bringa ordning i kyrkoföreningen. Det sker enligt en modell som använts på Gran Canaria. Den lokala kyrkoföreningen där genomgick för sju år sedan en liknande situation som den som nu föreligger på Costa del Sol.

Förändringsarbetet syftar till att stadgar och rutiner ska följa både spansk lag och SKUT:s önskemål för verksamheten gällande firmateckning, arbetsordning, tillstånd för kaféet samt kassahantering och bokföring. Då kyrkans kafé idag saknar formellt tillstånd, kommer verksamheten tills vidare hållas nere till ett minimum.

Mot bakgrund av förändringsarbetet samt den rådande situationen på grund av Coronapandemin, avser kyrkans interimsstyrelse i Fuengirola att skjuta på den planerade höststämman till 10 januari 2021. De söker samtidigt förslag till de vakanta platserna i kyrkorådet. Interimsstyrelsen består av Anssi Laakoma, ordförande, Mathias Friman, vice ordförande, kyrkoherde Peter Hellgren samt sekreterare Thorbjörn Andersson Moradi. Spansk lag förskriver att åtminstone sekreteraren måste vara väl insatt i spansk lagstiftning och tala båda språken.