Siffran omfattar endast de böter som utfärdats av lokalpolisen i Málaga stad. Till detta ska räknas de böter som även utfärdas av Policía Nacional. Det är påbud på munskydd från sex års ålder och boten för att inte följa normerna uppgår till 100 euro.

Böterna är ganska jämnt fördelade de olika månaderna, med 562 fall i juni, 4 265 i juli, 4 474 i augusti och 3 390 i september. De första åtta dagarna i oktober har lokalpolisen bötfällt 758 personer.