Kommunstyrelsen har godkänt beslutet att upphäva hästförarnas tillstånd genom ett ersättningssystem. Varje licens värderas till 30.500 euro och kommunen har i år avsatt en budget på 330.000 euro, vilket gör det möjligt att återkalla omkring tio av de totalt 19 existerande licenserna.

Det är inte första gången som Marbella planerar för hästdroskornas försvinnande. Det har dock aldrig tidigare avsatts några ekonomiska medel för ändamålet. Planen löper över tre år, men kommunen räknar med att den ska kunna slutföras inom två år. Det kommer dock röra sig om en frivillig process.

Anledningen till beslutet uppges vara utbyggnaden av gågator i centrum, att det blir allt svårare att finna lämpliga uppställningsplatser för droskorna samt nedgången i aktiviteten på grund av pandemin.