Beslutet har annonserats av hälsovårdsministern Salvador Illa och påbudet träder i kraft 23 november. Det omfattar resenärer från samtliga länder där smittrisken bedöms vara stor. Bedömningen kommer att baseras på Europeiska smittskyddscentret ECDC:s bedömningar. I dagsläget är det endast Norge, Finland och Grekland som inte befinns vara högriskländer i Europa.

För resenärer från icke EU-länder kommer bedömningen av smittsituationen i hemlandet i första hand baseras på smittfrekvens per 100.000 invånare, de senaste två veckorna.

De skärpta restriktionerna innebär att det vid inresa till Spanien, förutom hälsointyget kommer att krävas ett färskt PCR-test, max 72 timmar gammalt, som intygar att vederbörande ej är smittad av SARS-CoV-2. Det måste styrkas med originalintyg, på papper eller digitalt, på spanska eller engelska.

Kanarieöarna var den första autonoma regionen att annonsera krav på Covid-test för inresa, men från och med 23 november kommer det att gälla ankommande till hela Spanien. Det rör sig om en EU-rekommendation som annonserades redan 13 oktober.

PCR-kravet gäller alla inresande, både bofasta i Spanien och turister. Den som saknar test vid ankomst kommer sannolikt att bötfällas samt tvingas bekosta ett omedelbart snabbtest.

Rapporten från ECDC kan ses här:
https://www.ecdc.europa.eu

>B>Tillägg: Kravet på PCR-test kommer ej gälla vid landgränserna, utan endast vid ankomst via flygplats och hamn.