Vaccinationsprogrammet presenterades 24 november, efter att ha varit under framtagande sedan september i samarbete mellan hälsovårdsdepartementet, de autonoma regionerna samt experter inom vaccinologi, sociologi, matematik och bioetik. Det rör sig om en övergripande strategi som beskriver olika prioriteringsgrupper, etapper samt aspekter kring logistiken. Regeringen har valt att än så länge endast tillkännage delar av programmet, medan en betydande del fortfarande är hemligt.

Hälsovårdsministern Salvador Illa poängterar att de mest utsatta personerna alltid kommer först.
– Vi har upprättat en etisk ram där principerna om jämställdhet, värdighet och rättigheter, behov, rättvisa, skydd av funktionshindrade, sociala förmåner och sambandseffekter råder, citeras ministern i El País. Vi kommer att offentliggöra samtliga 18 grupper med tiden.

Programmet har två syften; dels att minska dödligheten på grund av Covid-19, dels att Spanien ska ha en beredskap att agera så fort vaccinen kan börja distribueras. Regeringen har avsatt totalt drygt en miljard euro för inköp av vaccin och distributionen av dem.

Vaccineringen kommer att ske i tre olika etapper. Den första mellan januari och mars, den andra mellan mars och juni och den sista från och med juni, utan begränsningar. Regeringen har dock bara avslöjat detaljerna kring den första etappen. Varje etapp efterföljs av en process av så kallad läkemedelsövervakning, som handlar om att följa, utvärdera och kontrollera eventuella biverkningar av vaccinet.

Med de vaccin som kommer i januari, sannolikt Pfizer, AstraZeneca eller Moderna, alternativt alla tre samtidigt, prioriteras vaccination av vårdpersonal, boende på äldreboenden samt personer som behöver permanent tillsyn. Totalt 2,5 miljoner människor. Definitionen av och prioriteringen mellan övriga 14 grupper, har ännu inte presenterats.

Hälsovårdsdepartementet räknar med att de första leveranserna av vaccin kommer i januari, när spanska läkemedelsverket har godkänt de läkemedel som nu befinner sig i granskningsfasen. Spanien har genom EU signerat kontrakt, alternativt är nära att signera, med sex läkemedelsföretag. Det rör sig om AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen, BioNTech-Pfizer, CureVac och Moderna.

Kontrakten ger Spanien rätt till 140 miljoner doser, som motsvarar vaccination av 80 miljoner personer, då majoriteten kräver två doser för att ge full immunitet. Det är drygt 30 miljoner fler än det finns invånare i Spanien. Marginalen är tänkt att kompensera för om något av vaccinen inte når slutfasen, alternativt försenas samt för att främja produktionen. Ett eventuellt överskott kan komma att doneras till utvecklingsländer.

Första etappen är avhängig det definitiva godkännandet av vaccinen, då inget av dem än så länge har fått grönt ljus av hälsovårdsmyndigheten. Den andra etappen sträcker sig mellan mars och juni och inkluderar sannolikt övriga riskgrupper såsom äldre och sjuka personer. Resten av befolkningen får alltså vänta till juni, när de mest utsatta grupperna har fått sitt vaccin.

Enligt Salvador Illa ska omkring tio miljoner spanjorer ha vaccinerats innan juni. Målet är att vaccinera mellan 70 och 75 procent av befolkningen, vilket är nödvändigt för att uppnå den högt eftertraktade flockimmuniteten, som förhoppningsvis innebär slutet på pandemin.