Mycket talade för ett samgående mellan BBVA och Sabadell. Den skulle skapa en stark grupp, den andra största banken i Spanien efter CaixaBank och Bankia och den sjunde största inom EU. Trots det lyckades parterna inte nå en överenskommelse som båda var villiga att skriva under på.

Förutom priset diskuterades även maktfördelningen mellan de båda bankerna. Förhandlingarna nådde sitt slut fredag 27 november, utan någon konsensus och beslutet att lägga fusionen på hyllan meddelades samma dag.