Enligt statistikmyndigheten INE:s uppgifter var den årliga minskningen av antalet sålda bostäder drygt 13 procent, jämfört med samma månad 2019. Bankinter uppskattade i sin oktoberrapport en minskning med 35 procent för innevarande år, totalt 326.000 transaktioner. Det innebär en återgång till de lägsta nivåerna för åren 2012 och 2014. Nu menar dock banken att raset troligen blir något mindre. Den räknar visserligen med en återhämtning under 2021, men inte förrän 2022 stiger antalet försäljningar till de 500.000 per år som gjordes före pandemin. Det skriver tidningen El País.

När det gäller priserna sjönk de med 1,7 procent under årets andra kvartal jämfört med samma period i fjol, vilket var den första årliga minskningen sedan 2015. Dock menar vissa experter att det var oundvikligt. Pandemin påskyndade visserligen inbromsningen, men den hade inträffat oavsett.

Om vi tittar på november och de mest aktiva marknaderna; storstäderna, gick priserna ned med 3,4 procent jämfört med månaden före och tre procent jämfört med mars när pandemin bröt ut. Det är den största årliga minskningen sedan 2015 enligt värderingsfirman Tinsa. Företagets forskningschef, Rafael Gil, anser dock att det är logiskt, då bostadspriserna har stigit betydligt mer än lönerna under den senaste perioden av expansion.

Att våga sig på en prognos gällande hur mycket priserna går ned under nästa år är svårt. Av de experter som El País tillfrågat bjuder BBVA Research på de mest optimistiska framtidsutsikterna. De menar att priserna i år går ned med 1,5 procent och att fallet mattas av nästa år. De tror på en återhämtning i mitten av 2021. Moody’s talar om en nedgång på två procent medan Bankinter är mer pessimistisk och spår en total nedgång på drygt nio procent, under 2020 och 2021.

Bankens analytiker Juan Moreno tror att till skillnad mot förra krisen, kommer priserna gå ned mest i storstäderna. Även Fitch räknar med ett prisras på omkring tio procent under två år, med en återhämtning först 2022. Tankesmedjan Funcas tror på en minskning med åtta procent mellan slutet av året och första kvartalet 2021 och att återhämtningen tar vid där efter. Andrahandsbostäderna är de som påverkats mest av krisen. Som exempel gjordes i oktober drygt 15 procent färre affärer, jämfört med oktober i fjol.

Nyproduktionen står emot bättre, inte minst för att en stor del av projekten är reserverade i förväg. De började säljas på ritning redan före pandemin och för de priser som gällde då. De transaktioner som avslutas nu, signerades i själva verket för två år sedan. Försäljningen av nyproduktion var under årets tredje kvartal större än samma period 2019. I dagsläget lanseras dock få nya projekt, på grund av osäkerheten gällande efterfrågan och den förväntade försäljningsrytmen.