Beloppet motsvarar bolagsskatten för de berörda åren och den första inbetalningen på 14,4 miljoner euro gjordes redan i början av 2020. Den andra ska göras innan årets slut. Det skriver tidningen El País.

Facebooks spanska filial tredubblade 2019 sina erlagda skatter, i och med att den betalade in tre miljoner euro i bolagsskatt. Det kan jämföras med drygt 864.000 euro året före och knappt 67.000 euro år 2017.

I slutet av 2019 avslutades de skatteinspektioner som gjorts beträffande 2013 till 2016. Utredningar för 2017 och 2018 pågick då fortfarande. Facebook Spain inkluderade emellertid redan i fjol en extra inbetalning på 1,2 miljoner euro för skatteuppgörelser gällande åren före 2019. Senare nåddes en överenskommelse med Skatteverket om en inbetalning av ytterligare drygt 33 miljoner för att en gång för alla reglera situationen fram till 2019.

Avtalet med den multinationella jätten utgör en milstolpe i Spanien och kommer mitt i en het debatt kring den låga skatt som globala Internetföretag betalar i de länder de verkar samt kort innan den så kallade Google-skatten träder i kraft.