Enspecta siktar på att expandera utanför Sverige och den spanska internationella marknaden är deras första steg. Målet är att trygga och öka värdet för fastighetsköparna.
– Enspecta står för pedagogik, trygghet och kunskap. Kunden får inte bara en besiktning utan utbildning om huset och hur det ska tas om hand i framtiden, säger Jonas Persson, VD på Enspecta.

Den svenskägda fastighetsportalen MiMove börjar marknadsföra Enspectas tjänster under januari och företagets VD Marcus Surtén ser stora fördelar för den spanska marknaden.
– MiMove har redan från början försökt öka tillförlitligheten och erbjuda garantier till husägare i Spanien. Med Enspecta som partner tar vi ytterligare ett steg för att erbjuda en än större trygghet för köparna.

Enspecta har redan etablerat sig i Spanien, hittat lokala partners och bildat ett dotterbolag för att hantera förfrågningar.
– Vi vill att alla köpare vet att de inte bara hittat sitt drömhem i solen utan att detta drömhem också har inspekteras av ett professionellt företag, avslutar Marcus Surtén.

SK-tv: