Det rör sig om totalt 5.444 drabbade personer som presenterat en kollektiv stämningsansökan via konsumentorganisationen OCU. Den totala summan att betala för Volkswagen uppgår därmed till drygt 16 miljoner euro. Orsaken är den manipulation av mjukvaran i dieselmotorerna, som kamouflerat utsläppen av kväveoxider.

Förutom skadestånd tvingas Volkswagen att utan kostnad, reparera alla drabbade fordon. Under rättegången, som hölls i februari 2020, tog det spanska dotterbolaget avstånd från manipulationen med hänvisning till att det som importör inte varit delaktig i tillverkningsprocessen. Enligt tidningen El Diario har källor inom Volkswagen meddelat att domen ej är slutgiltig och att gruppen kommer att överklaga.