För närvarande råder perimeterkarantän i Andalusien både regionsmässigt, i samtliga åtta provinser samt även i en majoritet av kommunerna i Málagaprovinsen. Karantänen innebär att personer endast får lämna eller åka in i isolerade områden med giltiga skäl. Deltagande i mässa är inte ett av dem, något som Sydkusten dubbelkollat med de andalusiska regionalmyndigheterna.

Religiösa sammankomster är tillåtna, med diverse begränsningar gällande beläggning, både vid perimeterkarantän och lockdown. Däremot är deltagande i ceremonier som mässor inte giltiga undantag för att ta sig in eller ut från en kommun i perimeterkarantän. Fuengirola, där Svenska kyrkan befinner sig, är liksom en majoritet av kustkommunerna försatt i perimeterkarantän. Kyrkoherden Anders Stenbäck säger att han ska kolla upp detta.
– Vi ska naturligtvis följa de normer som gäller, säger Stenbäck till Sydkusten.

De giltiga undantagen för att få bryta en perimeterkarantän är upptagna i dekretet för det nationella nödläget och är följande:
a) Resa till någon form av vårdcentral.
b) Yrkesmässiga, professionella, företagsmässiga, institutionella samt lagliga förbindelser.
c) Närvaro vid universitet, skola eller förskola.
d) Hemresa till ens egen eller familjens fasta bostad.
e) Vård av äldre, minderåriga, hjälpbehövande, handikappade eller särskilt utsatta personer.
f) Besök vid bank, försäkringskontor eller för att tanka vid angränsande bensinstation.
g) Efterlysta eller brådskande ärenden inför officiella myndigheter, juridiska eller notarier.
h) Förnyelser av tillstånd eller officiella handlingar, liksom administrativa ärenden som ej kan senareläggas.
i) Examen eller officiella prov som ej kan skjutas upp.
j) Force majeur eller särskilt behov.
k) Vilken som helst annan exceptionell aktivitet som kan ackrediteras.