Det var den 23 mars 2005 som en tunnelborrmaskin som förberedde för AVE-linjen genom bergskedjan Huma i Málaga, stötte emot karbonatstenen som omgav en akvifer av vital betydelse för Valle de Abdalajís. Ingen skadades, men den underjordiska källan började läcka som ett såll.

Källan förlorade 400 liter per sekund under en månad, 34 miljoner liter om dagen. Enligt en rapport uppgick läckaget till 800 liter per sekund under vissa toppar. Den framtida tågtunneln på 7,3 kilometer förvandlades till en forsande flod. Det skriver tidningen El Diario.

Akviferen fortsatte förlora vatten under flera månader och byns källor torkade ut. Adif tätade tunneln och omdirigerade vattnet till floden Guadalhorce. Den för byn så viktiga akviferen lämnades dock obrukbar och kommunen har sedan dess försökt reparera skadan som det inneburit att bli av med sin största vattenresurs.

Två år efter olyckan nåddes en överenskommelse mellan Valle de Abdalajís och järnvägsbolaget Adif om att den senare skulle garantera vattenförsörjningen i byn. Dels i form av ny infrastruktur, dels i form av att vatten levererades i tankbilar. Avtalet löpte ut i höstas. Nya förhandlingar inleddes i september, men då ingen ny överenskommelse nåtts, stoppade Adif tankbilarna från 31 januari.

Enligt byns borgmästare José Romero (Adelante Málaga) har ett provisoriskt domstolsbeslut beordrat Adif att fortsätta köra ut vatten till byn. Men faktum kvarstår att byn 16 år efter olyckan fortfarande inte har något eget vatten, vilket José Romero menar sätter byns överlevnad på spel. Bristen på vatten utgör ett existentiellt hot mot samhället, som har drygt 2.500 invånare. Det uppges ha förlorat en sjättedel av sin befolkning sedan akviferen förstördes.

Enligt en rapport från universitetet i Granada från 2008, tömdes källan i princip helt. Studien uppskattar att det skulle ta ungefär två år för den att återhämta sig. Enligt borgmästaren har återhämtningen dock inte skett, då källan fortfarande läcker och dessutom regnar det betydligt mindre nu än förr.
– Källan innehöll sju kubikhektometer vatten. Den hade potential att båda räcka och bli över för oss. Istället är vi nu beroende av Adif, citeras borgmästaren i El Diario.

Relationen mellan Adif och Valle de Abdalajís har varit stormig ända sedan 2007. Det har visat sig i form av protester, reklamationer och till och med en hungerstrejk som genomfördes av borgmästaren 2012. Ramavtalet ålägger Adif att garantera tillförseln av dricksvatten till staden genom byggande av ny infrastruktur. Adif lovade bland annat att garantera ett flöde på 13 liter per sekund till de fyra källorna (Nacimiento, Atanores, Fuente de la Reina och Junquillo de Atanores) samt att bygga två nya brunnar. Detta har dock inte infriats.

Adif hänvisar till att det inte finns någon laglig grund till att de ska fortsätta förse byn med vatten, med tanke på att det saknas giltigt avtal samt att det inte ingår i deras kompetenser. De menar att de med råge betalat sin skuld till Valle de Abdalajís. Borgmästaren poängterar att de inte ber om så mycket, bara att den nya infrastruktur som avtalet från 2007 indikerar, kommer på plats.

Kommunen stöds av provinsstyrelsen i Málaga, som har erbjudit att ett företag studerar de olika alternativen för att lösa vattenbristen som pågått i mer än ett decennium.