Beslutet har väckt heta reaktioner från restaurangsektorn, som redan var på krigsstigen. Den förstår inte hur restriktionerna kan bibehållas, när smittfrekvensen sedan länge visar en klart sjunkande tendens.

En rapport som just presenterats av spanska centralbanken anger att Balearerna är den region i hela Spanien där ekonomin rasade mest förra året. Bruttoninlandsprodukten på öarna sjönk med hela 27 procent under 2020, vilket var mer än dubbelt så mycket som genomsnittet i Spanien, som låg på elva procent.