Den nya brittiska varianten av coronaviruset har länge befarats bli den dominerande på öarna, men utvecklingen har skett mycket snabbare än beräknat. Det hotar nu den planerade nedtrappningen av restriktionerna, då Balearerna riskerar en ny smittvåg innan den nuvarande kurvan hunnit pressas ned ordentligt.

Det regionala hälsovårdsrådet Patricia Gómez poängterar att myndigheterna vill pressa ned beläggningen på intensivvårdsavdelningarna till mindre än tio procent Covid-patienter och i dagsläget utgör de 28 procent.