Sedan månadsskiftet har 369 personer förlorat livet i Málagaprovinsen, vilket är avsevärt fler än den hittillsvarande rekordsiffran från januari, på 223 dödsoffer. Dessutom återstår fyra dagar av månaden. De höga dödstalen skylls de förlängda konsekvenserna av de rekordhöga smittsiffrorna i januari.

Mycket tyder på att februari förblir den värsta månaden i pandemin när det gäller antalet avlidna i provinsen. Även om nya smittvågor kan följa anser de flesta experter att vaccineringen successivt av de främsta riskgrupperna kommer att hålla nere dödstalen framöver.