Smittfrekvensen i Málaga stad låg 27 februari på 198 fall per 100.000 invånare, de senaste två veckorna. Det är under de 250 fall som markerar extrem smittrisk. Som en konsekvens av den gynnsamma tendensen har kommunledningen antagit ett flertal lättnader av restriktionerna.

Barer och restauranger tillåts nu fylla sina uteserveringar i sin helhet och ha en beläggning på upp till 50 procent inomhus. Butiker får i sin tur fyllas till 60 procent.

Andra lättnader är att lekparkerna åter får brukas, antalet sittplatser i lokalbussarna får brukas till 75 procent och antalet personer som kan deltaga i dödsvakor utökas till tio personer inomhus och 20 personer utomhus.