Efter flera dagar med så kallad calima på Costa del Sol, når nivåerna av sandpartiklar i luften idag sin maximala koncentration. Mitt på dagen förväntas nivån nå cirka 200 mikrogram per kubikmeter (µg/m3), vilket är långt över det normala. Under långhelgen har nivån legat på mellan 50 och 100 µg/m3. Koncentrationen är dock högst på högre höjder, som exempelvis Sierra Nevada. Det skriver tidningen Diario Sur.

Enligt José Daniel Alcázar, chef för lungavdelningen på sjukhuset Quirónsalud i Málaga, kan caliman ge upphov till symtom liknande dem för allergi, med kliande näsa och ögon samt nysningar. För personer med kroniska luftvägsbesvär kan det leda till astmaattacker.

Det är ovanligt att en sandstorm är så kraftig och pågår under så många dagar, men det är långt ifrån något rekord. Trots att Costa del Sol ligger så nära Sahara, är området dock relativt förskonat. Oftast drabbas Kanarieöarna, västra delen av Andalusien, Murcia och Italien värst. Just nu är det dock bäst att inte hänga tvätten på tork utomhus, då den riskerar att täckas med damm.

Från och med fredag uppges caliman lämna plats för väderfenomenet Dana, belägen i Cádizbukten, som drar in över Andalusien med vind, vågor samt regn framför allt på västra delen av Costa del Sol. Enligt prognosen kan det komma nya episoder av calima under helgen, som alltså kan sammanfalla med regn på en del platser.