Kommunen har inlett arbeten för att installera scenbelysning vid de främsta historiska monumenten i staden. Avsikten är att framhäva det kulturella arvet i staden, genom att ge det ökad uppmärksamhet på kvällen och natten. Det finns även möjlighet att belysa dem med olika färger, för att markera särskilda datum.

Belysningen uppges uppfylla normerna både gällande kvalitet och energieffektivitet och kostnaden ska vara minimal. Borgmästaren José María García Urbano (PP) poängterar att de på det viset lyckas både försköna staden samt vara respektfulla mot miljön.