Det rör sig om ett initiativ som vidtogs redan förra året och som nu inkluderats i budgeten för de närmaste två åren. Åtgärderna kommer inte hinna tillämpas till påsk, vilket dock inte befinns göra så mycket då antalet strandgäster väntas bli begränsat på grund av perimeterkarantänen.

Föreskrifterna vid stränderna på grund av pandemin omfattar både reglering av antalet besökare som kan vistas samtidigt och säkerhetsavstånd mellan de olika sällskapen.