López Cabrera, som även var säkerhets- och strandråd i kommunen, blev inlagd på sjukhus 6 februari och fyra dagar senare fick han flyttas till intensiven, där han förblivit till sin död. Han blev 59 år gammal och uppges även ha lidit av andra tidigare åkommor.

Fullmäktigerådet begravs på förmiddagen 17 mars och kommunledningen i Orihuela har utlyst tre dagars officiell sorg.