Tysklands förbundskansler Angela Merkel har officiellt avrått från utlandsresor till påsk, men däremot har varken utreseförbud eller tvångskarantän vid hemkomst införts. Istället annonseras att alla som anländer till Tyskland måste uppvisa ett negativt covidtest, även från områden som Balearerna som befinner sig i låg smittrisk.

Behovet av att skaffa ett covidtest även inför hemresan har föranlett många tyskar att avboka sina resor till Balearerna inför påsken. Det sker just när flygförbindelserna börjat återupptas.

Än så länge är det oklart vilket typ av covidtest som krävs för inresa till Tyskland, om det måste vara PCR eller om det räcker med ett snabbtest. Den annonserade testcentralen på Palmas flygplats är ännu ej igång, men lovas vara det i tid till påskhelgen.