De sjuka träden är av arten Cytisus striatus och kommer alla att tas bort. De som ännu inte smittats ska omplanteras på andra platser i kommunen. Åtgärden har varit efterfrågad inte minst från de boende i området, på grund av det dåliga skick som träden befann sig i.

Totalt ska 455 palmer planteras längs med strandpromenaden. Första fasen har inletts och inkluderar sträckan mellan hamnen och Torreblanca. Den andra fasen uppges påbörjas före sommaren.