Strejken genomfördes i september 2019, i protest mot stängningen av baserna på Tenerife, Gran Canaria och Gerona. Det innebar i sin tur uppsägningen av besättningarna på dessa orter.

Domen ålägger RyanAir att betala ut den månatliga bonusen till de anställda, för den aktuella månaden, undantaget avdrag på fem euro för de dagar de deltog i strejken. Bolaget har vidare dömts till skadestånd på 30.000 euro vardera till fackföreningarna USO och Sitcpla, för att ha kränkt rätten till föreningsfrihet. Det skriver tidningen Público.


Samma domstol har utfärdat ytterligare en dom mot RyanAir i vilken den förklarar 400 anställningsavtal med Crewlink och Workforce som illegala, då den verkliga arbetsgivaren är Ryanair. De berörda kommer därmed att kunna göra anspråk på sin rätt att erkännas som anställda av Ryanair, med samma villkor som de direktanställda.

I dagsläget råder bland annat stora löneskillnader. RyanAir har uppgivit att de kommer att överklaga domen.