Det är caliman som, tillsammans med täta moln, är orsaken till det gråa hölje som legat över provinsen de senaste dagarna. Onsdagen blir enligt meteorologinstitutet Aemet den värsta dagen, med en prognos på över 200 mikrogram partiklar per kubikmeter i luften. Det skriver tidningen Diario Sur.

Den goda nyheten är dock att från och med torsdag sjunker nivåerna rejält, till under 50 mikrogram per kubikmeter. Detta tack vare att vinden vänder och övergår i västlig vind, så kallad poniente. Det förflyttar sandmolnet bort från provinsen och lämnar en klarare luft efter sig. Maxtemperaturen stiger till 24-25 grader från och med långfredagen, med minimitemperaturer på 16 till 17 grader.

Den höga partikelgraden i luften kan vara farlig för personer som lider av andningsproblem. Dock märks problemen enligt sjukvården i lägre grad än andra år. Orsaken uppges vara munskyddsanvändningen samt att folk vistas mer i hemmet.