Enligt hamnordföranden Carlos Rubio har en del rederier redan planerat för ankomsten till Málaga. Det kan dock bli så att det först genomförs några provstopp innan verksamheten aktiveras helt. Avsaknaden av kryssningsfartyg det senaste året har inneburit en 25-procentig minskning av omsättningen för Málaga hamn. Det skriver tidningen Diario Sur.

Rubio bekräftar att konsoliderade kryssningsstopp med schemalagda rutter förväntas från och med andra halvåret. Han poängterar att det inte blir precis som vanligt, med tanke på att fartygen inte kommer att vara fullsatta.
– Men vi kommer att börja se båtar runt Málaga, citeras Rubio i Diario Sur.

Enligt Rubio kan det bli så att en del rederier endast tillåter passagerare som vaccinerats mot Covid-19. Hamnen i Málaga ska å sin sida även vara förberedd med ett särskilt Covidprotokoll, för att kunna bemöta olika scenarios.

När det gäller hamnens övriga verksamhet, det vill säga varutransporter, uppges omsättningen ha varit bra trots pandemin. Faktum är att 2021 till och med har börjat bättre än 2020 för vissa sektorer.