I juli förra året antog Málagas kommunfullmäktige stadens klimatplan, ett dokument som syftar till att avsevärt minska föroreningsnivån i staden de närmaste åren. En av åtgärderna är att skapa ett stort centralt område på cirka 350 hektar, med särskilt låga utsläpp. Det skriver tidningen Diario Sur.

Det kommunala miljöobservatoriet OMAU är nu klar med sin förstudie och föreslår att tillgången till gamla stan samt områdena La Malagueta. Monte Sancha, kvarteret Victoria, El Ejido, Capuchinos, Segalerva, La Trinidad, El Perchel och Avenida de Andalucía, begränsas genom ett system av kameror som läser av registreringsnumren. Fordon med särskilt höga utsläpp kommer inte att släppas in, möjligen med undantag för exempelvis bofasta, allmännyttiga transporter och för att ta sig till och från offentliga parkeringsgarage.

Planen innehåller även andra åtgärder för att minska trafiken i centrala Málaga. Tillsammans med installationen av drygt hundra kameror, uppges satsningen uppgå till drygt fyra miljoner euro. Trafikregleringen kommer att införas gradvis, med en första etapp på ungefär fem år där fordon i miljöklasserna Cero, ECO, C och B skulle tillåtas. För att sedan skärpas ytterligare i två omgångar fram till 2035.