Den första nyheten är att begränsningen för hur många olika hushåll som får samlas ute hävs. Däremot består maximiantalet personer, vilket innebär att sex personer får umgås utomhus och sitta vid samma bord på uteserveringar, samt max fyra personer vid innebord.

Från och med måndag 26 april senareläggs utegångsförbudet från 22.00 till 23.00. Detta innebär framför allt att barer och restauranger ges större möjlighet att servera även middag, måndag till torsdag, då de tillåts hålla öppet till 22.30. Dessutom kommer uteserveringarna att få brukas i sin helhet och inte som hittills till endast 50 procent.

Lättnaderna omfattar också idrottsanläggningar, fritidsgårdar och spelhallar, som åter får öppna med vissa restriktioner.