Inspektörerna har upprättat rapporter om överträdelser i mer än 4.500 företag och böterna uppgår till totalt omkring 22 miljoner euro. Totalt har drygt 29.000 företag granskats. Det skriver tidningen Público.

Uppgifterna från inspektionen visar på stora geografiska skillnader när det gäller frekvensen och hur allvarliga överträdelserna är. Det finns dock vissa tydliga mönster, bland annat att bedrägerierna är fler i områden där turismen och/eller industrin har större tyngd, bland annat längs Medelhavskusten och på Kanarieöarna. Endast två provinser av de som överstiger 200 överträdelser ligger inte vid kusten, nämligen Madrid och Zaragoza.

Madrid toppar listan när det gäller antalet konstaterade bedrägerier, 450 av drygt 2.400 genomförda inspektioner. Andelen bedrägerier är dock betydligt fler i provinserna Alicante (32,5 procent), La Coruña (28 procent), Zaragoza (26,4 procent) och Málaga (23,4 procent). Málagaprovinsen toppar däremot listan när det gäller omfattningen på svindeln. Totalt 253 företag har bötfällts med nästan 2,5 miljoner euro, vilket ger ett snitt som är nästan dubbelt så högt som i övriga landet.

Den vanligaste formen av bedrägeri har gällt antal arbetade dagar och timmar. Granskningen har försvårats av att många arbetar hemifrån, men har gjorts bland annat genom kontroller av uppkopplingen på VPN-nätverket samt av e-post som skickats mellan anställda och deras chefer.