Tillståndet gäller till en början för perioden mellan 9 och 23 maj och beslutet att ansöka om lov togs av regionalstyret på ett extrainsatt möte 5 maj, för att inte förlora någon tid inför att nödläget löper ut på söndag. Det skriver tidningen Diario de Mallorca.

Beskedet att den regionala domstolen beviljar förlängningen innebär bland annat att det nattliga utegångsförbudet mellan klockan 23.00 och 06.00 fortsätter att gälla, utom i specifika undantagsfall. Vidare kommer att krävas PCR-tester och hälsokontroller vid inresa med flyg eller båt till Balearerna, från andra delar av landet.

Boende på ögruppen som har vistats utanför regionen mer än 72 timmar tvingas även de visa upp ett negativt covidtest, eller göra ett antigen- eller PCR-test vid ankomsten inom 48 timmar. Alternativt sätta sig i karantän i tio dagar. När det gäller residenta på Balerarerna eller personer som reser med giltigt skäl, står regionalstyret för kostnaden för testerna.

Balearerna behåller även begränsningarna när det gäller sociala sammankomster på max sex personer, både inom- och utomhus. Detta gäller både i privata och offentliga utrymmen. Inomhus tillåts endast samlingar med medlemmar från max två samboende enheter. I dessa begränsningar inkluderas dock ej arbetsrelaterade aktiviteter, institutioner, kollektivtrafik, skolor, idrottsliga eller kulturella aktiviteter.

Vidare avser myndigheterna behålla de begränsade öppettiderna för barer och restauranger.