Lokalpolisen i Málaga utfärdade 217 sanktioner under lördag och söndag, som sammanföll med att nödläget tog slut. Helgen före rörde det sig om 153 stycken, vilket alltså innebär en ökning med drygt 40 procent.

Precis som i många andra städer i Spanien firades slutet på nödläget i Málaga natten till söndagen med gatufester och folksamlingar. Enligt uppgift från polis och kommun var det många människor som ej respekterade de säkerhetsnormer som fortfarande gäller, som säkerhetsavstånd och munskyddspåbud.