De nya förordningarna fastställer att PCR-test ej behövs för personer som anländer från andra autonoma regioner som registrerar en smittfrekvens under 60 fall per 100.000 invånare, de senaste två veckorna. I dagsläget omfattar det endast Valenciaregionen, men det är också den som har mest frekvent båttrafik till och från Balearerna.

Vidare undanräknas från PCR-kravet personer som vaccinerats. Det gäller inte enbart de som erhållit full dos, utan även de som erhållit en första dos minst två veckor före inresa.

Ytterligare en grupp som slipper uppvisa PCR-test är de som kan intyga att de genomgått Covid-19. För övriga inkommande resenärer krävs fortsatt negativt test, men nu kommer även antigentest att accepteras, så länge det är max 48 timmar gammalt vid tidpunkten för inresan. För PCR-test gäller fortsatt max 72 timmar.