Det kommer att ha varit sammanlagt 225 nätter som befolkningen på ögruppen tvingats hållas sig hemma om natten, för att motverka spridningen av Covid-19. Restriktionen infördes i samband med det senaste nationella nödläget, som utlystes 25 oktober. Den senaste tiden har tidsspannet reducerats till mellan midnatt och 06.00.

Balearerna är jämte Valencia och Kanarieöarna den enda regionen som ännu upprätthåller utegångsförbudet nattetid. Flera andra regioner som önskat behålla åtgärden har blivit nekade detta av sina respektive domstolar, bland dem Baskien.