Utfallet i HD har dröjt och berör framför allt Balearerna, som tillsammans med Valenciaregionen är den som hade beviljats behålla sina restriktioner, av regionaldomstolen. Andra områden som Baskien och Andalusien har fått avslag redan i tidigare instans.

Enligt Högsta domstolen möjliggör lagen för den allmänna hälsan från 1986 åtgärder för att bromsa epidemier, men det får inte ske med restriktioner som är för generella utan vederbörlig motivering. Det är fallet, menar HD, när det gäller det allmänna utegångsförbudet nattetid samt begränsningen av antalet icke samboende som får umgås i hemmen, som på Balearerna i dagsläget är sex personer.

Undantagsbestämmelserna får tillämpas om det råder nationellt nödläge, men detta upphörde 9 maj efter att centralregeringen tillbakavisat möjligheten att förlänga det ytterligare. Utfallet i HD innebär att regionalstyret på Balearerna tvingas ändra sin nedtrappningsplan.