I Spanien är det ovanligt att begravas i marken. De allra flesta läggs i så kallade ”nichos”, ovan jord. Dessa köps eller hyrs, vanligtvis på tio år, av kommunen. Parcemasa, det kommunala företag som förvaltar Málagas kyrkogård, har inlett processen för att flytta kvarlevorna av 1.700 begravda personer, vars hyrestid förfallit under åren 2017, 2018, 2019 och 2020. Det skriver tidningen Diario Sur.

Släktingarna kontaktas via brev, telefonledes och slutligen via en kommuniké på hemsidan https://www.parcema.com samt i den statliga bulletinen BOE. De har i teorin en månad på sig att förnya licensen, men enligt Parcemasas chef Federico Souvirón får de i själva verket en större marginal än så. De som inte klarar av att betala avgiften av ekonomiska skäl, erbjuds olika avbetalningsmöjligheter.

De licenser som inte förnyas kommer slutligen leda till att kvarlevorna flyttas till en allmän gravplats, för att lämna plats för nya avlidna. Parcemasa arbetar för övrigt tillsammans med konstfakulteten på universitetet för att försköna området runt den allmänna gravplatsen och skapa ett torg med en slags läktare runt omkring.