Den traditionella augustiferian hade redan avfärdats till sitt traditionella datum, men det har funnits förhoppningar om att kunna hålla någon form av firande i september istället. Borgmästaren Francisco de la Torre (PP) är dock allt mer pessimistisk beträffande denna möjlighet.

Än så länge har inte en septemberferia avfärdats, men De la Torre poängterar att det kommer vara helt avhängigt av smittsituationen. Málaga stad registrerar en stigande smittfrekvens och tendensen är inte hoppingivande.