Enligt en rapport som just presenterats av departementet som leds av kulturministern Miquel Iceta hotar det planerade hotellet att allvarligt skada Málagas kulturarv, främst stadsbilden när det gäller den gamla stadskärnan i förhållande till havet. Departementet förklarar att just detta särdrag är förklarat som av allmänt kulturintresse (BIC) av Junta de Andalucía.

Det är regionalmyndigheten som ansvarar för kulturmärkningarna, men det statliga kulturdepartementet äger rätt att ingripa, om det befinner att det föreligger risk för bestående skador. Málagas hamndirektör Carlos Rubio (PP) har annonserat att rapporten kommer att överklagas i domstol.