Myndigheterna vill inom de närmaste dagarna anlita personer som kan infiltrera sig i de många fester där det råder överträdelser av säkerhetsföreskrifterna och som ligger till grund för en stor del av de många fallen av Covid-19 på ön den senaste tiden. Det poängteras att det inte är privata fester som kommer att förföljas utan de som visserligen arrangeras i privata villor, men där det tas betalt för inträde och dryck.

Det är inte bara överträdelser med anledning av pandemin som ska stävjas, utan även de illegala verksamheterna i sig.