Viljosson kommer närmast från posten som rektor på Engelska Skolan Järfälla, en fristående mellan- och högstadieskola med 580 elever och 64 anställda. I sina tidigare roller har hon arbetat både i fristående och kommunala skolor, inom grundskolan och på gymnasiet.
– Att se varje elev utvecklas till sin fulla potential och att se människor komma samman och arbeta mot ett gemensamt mål är vad som driver mig. Jag har ett särskilt intresse för läsning, språk och för hur vi med hjälp av IT kan utveckla undervisningen och främja lärande, säger Sara Viljosson i ett pressmeddelande.

Den nya rektorn kommer liksom sin företrädare att driva skolan i samarbete med skolans ledningsgrupp, bestående av Cecilia Edenbrandt-Hamberg, Isabel Saunders-Lagrilliere samt Peter Johansson. Sara Viljosson tar över efter Denise Jiménez-Norrestad, som varit rektor i Marbella de senaste fyra åren.

De senaste åren har Svenska skolan i Marbella anställt fler spansktalande pedagoger, för att ge eleverna större möjlighet att möta det spanska språket och även kulturen för att på så sätt underlätta integreringen av eleverna i det spanska samhället. Skolan har även breddat sin profil till att erbjuda förutom förskola och grundskola upp till årskurs 6, handledning till både högstadieelever och gymnasieelever i samarbete med Sofia Distans och Hermods. I dagsläget får ett 40-tal elever handledning, extra idrott samt ett socialt sammanhang. Distansundervisningen uppges vara väldigt efterfrågad och allt fler väntar i kö.

Marbellaskolan har dessutom sedan ett år tillbaka tagit över en padelklubb som ligger i direkt anslutning. Tillgången till paddelklubben, skolans egen konstgräsplan liksom utomhuspool har möjliggjort upprättandet av en särskild idrottsprofil. Allt detta har lett till att skolan växt och nu har mer än 200 elever. Den är därmed en av de största svenska utlandsskolorna i världen. 

Mer information:
https://svenskaskolanmarbella.com