Problemen har varit frekventa vid polisstationen på huvudgatan Condes de San Isidro, men har förvärrats under sommaren. Kontoret handlägger inte bara brottsanmälningar utan även alla ID-handlingar, pass och utlänningskort för både Fuengirola och Mijas kommun. Det omfattar en befolkning som enligt La Opinión de Málaga kan överstiga 180.000 personer om sommaren.

Köerna har dessutom växt på grund av de rådande säkerhetsföreskrifterna med anledning av pandemin, De begränsar antalet personer som kan befinna sig inne i stationen samtidigt och därför ringlar kön ofta lång ute på huvudgatan. Dessutom saknas skugga och ett flertal personer har fått hjälpas för värmelag.

Jupol efterlyser med brådskande verkan att parasoller sätts upp utanför stationen, samt att hisskranen för rullstolar repareras. I dagsläget tvingas poliser lyfta upp rörelsehindrade personer, för att dessa ska kunna ta sig in i polishuset. På längre sikt poängterar Jupol att polisstationen i Fuengirola är den bortglömda på kusten, med utlovade investeringar som alltjämt lyser med sin frånvaro. Medan anslag uppges ha avsatts för exempelvis stationerna i Capuchinos i Málaga (tio miljoner euro), Marbella (9,5 miljoner) och Estepona (fem miljoner), finns i dagsläget inga medel för att rusta upp polishuset i Fuengirola.