Det var redan 2017 som CNMC utdelade böterna på 50 respektive 15 miljoner euro. Detta efter att det befunnits att Renfe avtalat med tyska Deutsche Bahn villkor för godstrafik som bidrog till att försvåra för andra aktörer att ta sig in på den spanska marknaden. Det skedde just som järnvägstrafiken i Spanien höll på att liberaliseras och Deutsche Bahn dömdes i sin tur till 10,5 miljoner euro i böter

Renfe valde att överklaga till domstol, med argumentet att det rörde sig om två böter för samma påstådda förseelse. Detta har nu avslagits av Audiencia Nacional, som ålägger det spanska järnvägsbolaget att betala de två böterna oavkortat.