Grottan uppges ha upptäckts redan i april, men rapporterades inte till myndigheterna av bolaget FYM-Heidelberg förrän i juni. Källor som citeras av tidningen El Diario.es uppger att bolaget ville dölja upptäckten, men att de tvingades rapportera fyndet efter att någon läckt ut information.

Det tog ytterligare några månader innan fotografier offentliggjordes av grottan, som visar att den har en säregen skönhet och har fått namnet ”Det vita undret”.

Cementbolaget upphörde inledningsvis med verksamheten vid grustaget, men närboende uppger sig ha hört sprängningar i augusti månad. Officiellt måste grottan genomgå en offentlig inspektion och i den händelse att det hittas rester av mänsklig aktivitet kommer den att skyddas.

Miljöorganisationer och partier som Adelante Andalucía kräver att grottan skyddas oavsett människofynd och att den genomgår en ingående geologisk studie. Andra organisationer framhäver att grottan med tiden kan förvandlas till en stor attraktion för besökare.