Varslet omfattar 20 procent av alla bankkontor och motiveras av en minskad aktivitet, på grund av ökad digitalisering. Permitteringarna, som främst skulle omfatta kontorspersonal, skylls i sin tur en minskad lönsamhet.

Åtstramningspaketet har presenterats för facket i de pågående förhandlingarna för att återaktivera den personal som alltjämt är tillfälligt permitterad, på grund av pandemin. Det har inledningsvis förkastat av facket, som istället förespråkar en nedskärning genom bland annat förtidspensioneringar.