Beslutet har fattats trots motstånd från arbetsgivarföreningen CEOE, som hävdar att det inte finns marginal i dagsläget för höjningar. Facket har dock ställt sig bakom förslaget, som ska gälla från och med 1 september och som innebär att minimilönen hamnar på 965 euro i månaden, i 14 utbetalningar om året.

Även om höjningen är minimal så går den i linje med regeringens ambitioner att successivt höja minimilönen till en nivå som motsvarar 60 procent av genomsnittslönen i Spanien. Det är de riktlinjer som ges av EU.

Den beslutade höjningen motsvarar en ökning av minimilönen med 1,6 procent, jämfört med tidigare.