Genomsnittspriset på fredagen är på 216 euro per megawattimme, vilket är nästan 30 euro mer än den senaste rekordnoteringen, som också registrerats denna vecka. Mellan klockan nio och tio på morgonen samt 20-22 får elleverantörerna betala så mycket som 230 euro per megawattimme.

Endast mellan klockan 16 och 17 kommer priset understiga 200 euro, då det hamnar på 198,77.