Förbudet att vandra i ån har rått på grund av pandemin och risken för smittspridning. Det hävs när Nerja, som en av de första större kommunerna i Málagaprovinsen, nått ny normalitet med en smittfrekvens under 25 fall per 100.000 invånare, de senaste två veckorna.

Kommunledningen efterlyser samtidigt på nytt att regionalmyndigheterna, som har miljökompetenserna, reglerar besöken vid den populära ån på ett permanent sätt. Detta då det främst sommartid är en stor mängd personer som lockas till ån för att vandra och svalka sig i dess naturliga bassänger.

De många besökarna orsakar både nedskräpning och slitage vid ån. Vid ett flertal tillfällen har räddningstjänsten även tvingats rycka ut för att undsätta personer som gjort sig illa eller gått vilse.