Ännu syns inga tecken på att utbrottet börjar avta, tvärtom har flera nya hål uppstått i markytan och mängden lava som rinner i riktning mot havet har ökat. Även mängden aska som kastas upp i luften är avsevärt större än vid föregående utbrott och har i omgångar nått upp till 5.000 meters höjd.

Mängden lava och aska som den nya ännu icke namngivna vulkanen sprutat ut hittills uppgår till mer än 80 miljoner kubikmeter. Det kan jämföras med de 43 miljoner som utbrottet 1971 medförde och 55 miljoner vid det föregående 1949. I de tidigare fallen var det dessutom fråga om den sammanlagda mängden efter de 24 respektive 47 dagar som dessa utbrott varade, medan det nuvarande endast pågått i drygt två veckor och ännu inte visar några tecken på att vara nära slutet.

Tidningen Canarias7 skriver att utbrotten på Lanzarote, som startade 1730 och varade i sex år, visserligen tvingade till en evakuering av 40 procent av öns dåvarande befolkning, men att de materiella skadorna från den nuvarande vulkanen på La Palma väntas överträffa de som uppstod då.