Normalt stiger arbetslösheten i september månad, men i år minskade den med 76.113 personer. Det var dessutom den största nedgången sedan de nuvarande mätningarna startade i Spanien. Antalet kvinnor som är registrerade som arbetslösa föll i månaden med 39.977 till sammanlagt 1.933.239 medan antalet arbetslösa män föll med 36.136, till 1.325.563.

När det gäller antalet tillfälligt permitterade på grund av krisen återgick 32.960 till sina tjänster i september. Fortfarande lyfter dock 239.230 personer ersättning för så kallad ERTE, en hjälp som regeringen planerar att förlänga ytterligare en bit in i 2022.

Antalet inskrivna hos försäkringskassan steg under årets nionde månad med 57.387 personer och uppgick per 1 oktober till 19.531.111. Det är nu fler än innan pandemin bröt ut i mars 2020.