Det handlar om den så kallade Plusvalía. Det är en skatt som är baserad på fastighetens taxeringsvärde och som säljare eller arvtagare hittills tvingats betala. Det är den beräknade värdestegringen mellan att fastigheten införskaffades och att den såldes som varit föremål för taxering.

Det som ifrågasatts och som nu inneburit att skatten förbjudits är att Plusvalía inte baserats på den verkliga värdeökningen, utan på taxeringsvärdet. Det överensstämmer ofta inte med det reella försäljningspriset och inte minst efter finanskrisen 2008 var det mängder av fastighetsägare som sålde sina hus betydligt under det pris de införskaffat dem för, men ändå tvingades betala Plusvalía till kommunen.

Skatten har inneburit en intäkt för kommunerna på omkring 2,5 miljarder euro om året. Domen innebär dock slutet på Plusvalía och Författningsdomstolen ålägger samtidigt myndigheterna att återbetala skatten som dragits till alla som reklamerat genom åren.

Tillägg: Domstolen har förtydligat att endast de fall som redan hade reklamerats har rätt till återbetalning. Myndigheterna studerar nu hur skatten ska reformeras, då den utgör den näst största inkomstkällan för kommunerna, efter fastighetsskatten IBI.