Den omformade mervärdesskatten vid försäljning eller överlåtelse av fastighet har antagits av regeringen med brådskande verkan och publicerades 9 november i den statliga nyhetsbulletinen BOE. Då det är fråga om ett dekret gäller den nya skatten redan från 10 november.

Det finns flera skäl till den rekordsnabba handläggningen av reformen. Dels utgör den kommunernas näst största inkomstkälla och dels har skatten inte gällt sedan 26 oktober, när den ogiltigförklarades av Författningsdomstolen. Det innebär att de som haft turen eller varit påpassliga nog att skriva under sin överlåtelse under dessa två veckor, klarat sig undan denna skatt. Detta då den inte har retroaktiv verkan.

Förutom att den nya plusvalían baseras på mer reella taxeringsvärden kan säljarna nu välja mellan två uträkningsmetoder av skatten, antingen baserat på taxeringsvärdet eller på den reella skillnaden mellan inköps- och försäljningspriset. En annan nyhet är att försäljningar av fastigheter mindre än tolv månader efter att de införskaffats också undergår plusvalía. Syftet är att förebygga utbredd spekulation.

Landets kommuner får sex månader på sig att anpassa sina egna regelverk till den nya skatten. Under tiden kommer de statliga normerna att gälla.